Fälthållning Kurskod: FLGFAL0 Poäng: 200

Kursen fälthållning omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.