Fiske 3 Kurskod: FISFIS03 Poäng: 100

Kursen fiske 3 omfattar punkterna 1, 3–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde inom fiske.