Fiske 2 Kurskod: FISFIS02 Poäng: 200

Kursen fiske 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.