Manus för film och tv Kurskod: FILMAN0 Poäng: 100

Kursen manus för film och tv omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.