Film- och tv-produktion 2 Kurskod: FILFIL02 Poäng: 100

Kursen film- och tv-produktion 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.