Film- och tv-produktion 1 Kurskod: FILFIL01 Poäng: 100

Kursen film- och tv-produktion 1 omfattar punkterna 1–­5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.