Filmproduktion Kurskod: FILFIL0 Poäng: 100

Kursen filmproduktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i filmproduktion.