Fiskevård 2 Kurskod: FIKFIS02 Poäng: 200

Kursen fiskevård 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera, genomföra och utvärdera fiskevårdande åtgärder.