Fiskevård 1 Kurskod: FIKFIS01 Poäng: 100

Kursen fiskevård 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5.