Skeppsteknik Kurskod: FARSKE0 Poäng: 50

Kursen skeppsteknik omfattar punkterna 1–3 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.