Fastighetsautomation 1 Kurskod: FAIFAS01 Poäng: 100

Kursen fastighetsautomation 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.