Informationsteknik i fastighetsförvaltning Kurskod: FAFINF0 Poäng: 100

Kursen informationsteknik i fastighetsförvaltning omfattar punkterna 4–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.