Personlig försäljning 1 Kurskod: FÖSPER01 Poäng: 100

Kursen personlig försäljning 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.