Redovisning 2 Kurskod: FÖRRED02 Poäng: 100

Kursen redovisning omfattar punkterna 2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.