Marknadsföring Kurskod: FÖRMAD0 Poäng: 100

Kursen marknadsföring omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.