Företagsekonomi 1 Kurskod: FÖRFÖR01 Poäng: 100

Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.