Estetisk kommunikation 3 Kurskod: ESTEST03 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 3 omfattar punkterna 1–9, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 8–9. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.