Estetisk kommunikation 2 Kurskod: ESTEST02 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1–7 och 9, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5–7. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.