Estetisk kommunikation 1 Kurskod: ESTEST01 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1–9, med särskild betoning på punkterna 2, 4, och 7. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.