Förnybar energi Kurskod: ENEFÖR0 Poäng: 100

Kursen förnybar energi omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.