Antenn- och kabel-TV-teknik Kurskod: ELRANT0 Poäng: 100

Kursen antenn- och kabel-TV-teknik omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.