Mikrodatortillämpningar Kurskod: ELEMIK0 Poäng: 100

Kursen mikrodatortillämpningar omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.