Låg- och högfrekvenskretsar Kurskod: ELELÅG0 Poäng: 100

Kursen låg- och högfrekvenskretsar omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.