Elektronik och mikrodatorteknik Kurskod: ELEELR0 Poäng: 100

Kursen elektronik och mikrodatorteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.