Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV Kurskod: ELDNÄD0 Poäng: 100

Kursen nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24 kV omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnet syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.