Belysningsnät Kurskod: ELDBEY0 Poäng: 100

Kursen belysningsnät omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.