Eldistributionsteknik Ämneskod: ELD

Ämnet eldistributionsteknik behandlar eldistributionsnät och tillhörande anläggningar samt felsökning och felavhjälpning i befintliga anläggningar. Dessutom behandlas säkerhetsfrågor eftersom eldistributionsanläggningar ofta arbetar med höga spänningar och stora effekter, vilket gör att ett misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.