El- och hybridfordon 2 Kurskod: ELCELO02 Poäng: 100

Kursen el- och hybridfordon 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.