Elmätteknik 1 Kurskod: ELÄELM01 Poäng: 100

Kursen elmätteknik 1 omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte.