Underhåll – hydraulik och pneumatik Kurskod: DRIUNH0 Poäng: 100

Kursen underhåll – hydraulik och pneumatik omfattar punkterna 1–2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.