Underhåll – lager och smörjteknik Kurskod: DRIUNÅ0 Poäng: 100

Kursen underhåll – lager och smörjteknik omfattar punkterna 1–2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.