Djurhållning Kurskod: DJUDJH0 Poäng: 100

Kursen djurhållning omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–5 och 7.