Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 Kurskod: DJRDJU01 Poäng: 100

Kursen djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 omfattar punkterna 1, 3–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att vårda skadade och sjuka djur samt på kunskaper om hygien, smittspridning och smittskydd.