Djur för forskningsändamål Kurskod: DJFDJU0 Poäng: 200

Kursen djur för forskningsändamål omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om hantering och skötsel av djur.