Digitalt skapande 1 Kurskod: DIGDIG01 Poäng: 100

Kursen digitalt skapande 1 omfattar punkterna 1–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.