Datorsystem – spårfordon Ämneskod: DAY

Ämnet datorsystem – spårfordon behandlar datorbaserade system och metoder som styr och kontrollerar spårfordons samtliga delsystem med avseende på funktion, övervakning och säkerhet.