Dansteknik 4 Kurskod: DATDAS04S Poäng: 100

Kursen dansteknik 4 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och 7–8. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom vald genre.