Dansteknik 3 Kurskod: DATDAS03S Poäng: 100

Kursen dansteknik 3 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–6. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald genre.