Dansteknik 2 Kurskod: DATDAS02S Poäng: 100

Kursen dansteknik 2 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–6. I kursen behandlas färdigheter inom vald genre.