Dansträning Kurskod: DATDAR0 Poäng: 100

Kursen dansträning omfattar punkterna 2 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.