Datorstyrd produktion 6 Kurskod: DARDAT06 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 6 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.