Datorstyrd produktion 3 Kurskod: DARDAT03 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 3 omfattar punkterna 1–2, 4–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.