Cad/cam Kurskod: DARCAD0 Poäng: 100

Kursen cad/cam omfattar punkterna 1, 5–6 och 10 under rubriken Ämnets syfte.