Multimediasystem Kurskod: DAOMUL0 Poäng: 100

Kursen multimediasystem omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.