Industriell informationsteknik Kurskod: DAOINU0 Poäng: 100

Kursen industriell informationsteknik omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.