Datorsamordning och support Kurskod: DAODAT0 Poäng: 100

Kursen datorsamordning och support omfattar punkterna 2–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 5.