Dator- och nätverksteknik Kurskod: DAODAC0 Poäng: 100

Kursen dator- och nätverksteknik omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.