Koreografi Kurskod: DANKOO0 Poäng: 100

Kursen koreografi omfattar punkterna 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–5.