Modern nutida dans 2 Kurskod: DAKMOD32 Poäng: 200

Kursen modern nutida dans 2 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i modern nutida dans, som befäster stabilitet i grundteknik inom ett avancerat rörelsevokabulär med komplexa rörelsekombinationer och konstnärligt rörelseuttryck.