Klassisk balett 3 Kurskod: DAKKLA33 Poäng: 200

Kursen klassisk balett 3 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 2–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i klassisk balett, som befäster och vidareutvecklar teknik, och att dansa dynamiskt nyanserat och variationsrikt inom det mest avancerade rörelsevokabuläret med högsta grad av komplexa rörelsekombinationer.